Newsletter Camera de Comert si Industrie Brasov
Doriti sa primiti prin email newsletterul Camerei de Comert si Industrie Brasov cu ultimele informatii din mediul economic ?
Deveniti membru al Camerei de Comert si Industrie Brasov si veti beneficia de toate avantajele membrilor nostri.


Cauta   
In acest numar
In toate numerele
|Actualitate| |Eveniment| |Formare profesionala| |Licitatii| |Oportunitati de afaceri| |Programe de finantare| |Targuri si expozitii| |Vanzari activeNr. 34 din 03/09/2010
Oportunitati de afaceri 
 • Servicii complete de asistenta si consultanta pentru intreprinzatori prin CCI Brasov
 • Procedura legala existenta in Germania, care reglementeaza modalitatea de infintare a unei firme

  Intreprinderile romanesti sau persoane fizice romane pot infiinta societati comerciale in Germania sau pot dobandi integral sau partial o intreprindere germana.

  Se pot lua in  considerare urmatoarele forme juridice de societati comerciale de capital: societate cu raspundere limitata (GmbH), societate pe actiuni (AG), societate in comandita pe actiuni (KGaA);


  1.1
     Societate cu raspundere limitata (GmbH),

  GmbH(SRL-ul) este o societate de capital cu o personalitate juridica distinta. Una sau mai multe persoane fizice sau juridice, autohtone sau straine, se asociaza printr-un contract de societate, care trebuie semnat de toti asociatii si autentificat de notar. In cazul in care un asociat nu poate fi prezent personal, el poate fi reprezentat print-o alta persoana, insa numai cu o procura autentificata de notar.

  Contractul de societate trebuie sa contina:

  • - numele firmei - urmata de GmbH;sediul societatii;obiectul de activitate al societatii ;capitalul social al societatii ( minim 25.000,- EURO) in numerar sau in bunuri

  Contractul trebuie sa cuprinda si prevederi privind :

  • - numirea conducerii societatii;
  • - extinderea dreptului de reprezentare a administratorului;
  • - deciziile asociatilor;modul de convocare a adunarii generale a asociatilor;
  • - mostenirea partilor sociale ;dispunerea asupra partilor sociale
  • - decizia asupra profitului ;excluderea de asociati;
  • - costurile infiintarii; elibarea adminstratorului sau a asociatilor de la interdictie de concurenta;dizolvarea societatii etc.

  Organul de conducere a societatii este adunarea generala a asociatilor si administratorul/ii societatii numiti ori prin contractul de asociere sau prin decizia adunarii generale a asociatilor.

  Alegerea de cenzori poate fi facultativa, iar in unele cazuri, stabilite de lege, este  obligatorie.

  Cererea de inregistrare se face la Registrul Comertului. Acest registru tine de judecatoria teritoriala competenta. Inainte de inregistrare trebuie dovedita numirea a cel putin unui administrator, prin contractul de societate ori prin decizia asociatilor. Trebuie dovedita plata aportului in numerar sau in bunuri a cel putin 12500,- EURO. Judecatoria va cere, in orice caz, avizul Camerei de Comert. Dupa aceasta se efectueaza inregistrarea prin care se infiinteaza societatea.

  2.2  Societate pe actiuni (AG)

  AG(SA) este o persoana juridica in care actionarii raspund fata de terti pana la limita capitalului social, care  este de minim 50.000- EURO.

  Organele societatii pe actiuni sunt: adunarea generala a actionarilor, consiliul de administratie si comisia de cenzori.

  Adunarea generala a actionarilor este organul de decizie al societatii si are urmatoarele obligatii:

  • - decide asupra folosirii profitului;
  • - decide asupra schimbarilor in statut;

  SA se infiinteaza print-un contract de infiintare notarial si un statut. 

  Contractul de infiintare trebuie sa contina urmatoarele:

  • - numele fondatorilor;
  • - valoarea nominala a actiunilor sau la un mix de feluri de actiuni, numarul actiunilor personale, nominale de preferinta sau initiala, ca si distributia acestora pe actionari;
  • - valoarea capitalului social:
  • - denumirea firmei ;sediul ;obiectul de activitate;numaral membrilor consiliului de administratie Societatea se inregistreaza la Registrul Comertului.

  2.3. Societatea in comadita pe actiuni -"KG  auf  Aktien"

  La societatea in comadita pe actiuni, cel putin unul dintre asociati are raspundere nelimitata ca si comanditatul unei societati in comadita simpla.

  Aceasta societate este considerata numai in ceea ce priveste relatiile intre asociati, actionari in comadita, iar fata de terti, o societate in comadita. In legatura cu celelalte aspecte este tratata de lege ca si o societate pe actiuni, avand deplina personalitate juridica. Si din punct de vedere al impozitelor si taxelor este tratata ca o societate comerciala.

  Date suplimentare:Germany Trade and Invest (http://www.gtai.com/ )-Business Guide-.


  In cazul oricarei companii nou infintate sunt necesare urmatoarele demersuri:

  1. Inregistrarea in Registrul Comertului (RC) (http://www.handelsregister.de/ )
   Pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este necesara existenta unui contract de societate in forma notariala (autentificat de un notar); conform codului comercial, societatea trebuie inregistrata in RC, la judecatoria teritoriala competenta. Si inregistrarea in RC trebuie autentificata la notar. La inregistrarea in RC este obligatoriu sa fie indicate urmatoarele date: denumirea societatii si sediul acesteia, obiectul sau de activitate, marimea capitalului social (care, pentru o societate cu raspundere limitata, este de min. 25.000 EURO,) data incheierii contractului de societate, numele directorilor (Geschäftsführer) care reprezinta legal societatea.
  2. Inregistrarea la Oficiul teritorial de finante - Finanzamt (http://www.steuerliches-info-center.de/ )
   Se face pe baza unui formular-chestionar care trebuie completat, raspunzandu-se la intrebari privind cifra estimata de afaceri si valoarea estimata a profitului.
   Oficiul de finante elibereaza autorizatia financiara si face cunoscut solicitantului numarul/codul fiscal al societatii.
  3. Inregistrarea la asociatia/uniunea profesionala de profil.
  4. Nu este obligatorie, ci numai recomandabila, avand in vedere nivelul scazut al contributiilor/cotizatiilor comparativ cu serviciile prestate de asociatii/uniuni membrilor lor.
  5. Inregistrarea la Oficiul de munca - Arbeitsamt (http://www.arbeitsagentur.de/ )In cazul in care societatea care se infiinteaza urmeaza sa angajeze forta de munca, este obligatorie inregistrarea la Oficiul de munca, care elibereaza un numar/cod al intreprinderii respective, numar care trebuie apoi mentionat/inregistrat in toate documentele de asigurare ale angajatilor/salariatilor societatii.
  6. Inregistrarea la casa de asigurari de sanatate/asigurari sociale/pensii. aceste institutii trebuie informate despre existenta si functionarea societatii care angajeaza forta de munca. Si de aici se primeste un numar/cod al intreprinderii respective, care se inscrie apoi pe toate documentele de asigurare ale salariatilor.
  7. Inregistrarea la intreprinderile furnizoare de utilitati: electricitate, apa, energie electrica, gaze etc., precum si la intreprinderile de colectare a deseurilor, gunoaielor, apelor reziduale.
  8. Aprobari speciale
  •  
   • - o intreprindere cu activitate de productie poate fi condusa numai de o persoana care detine atestat/certificat/diploma de maistru (cel putin) in domeniul de activitate anuntat al societatii, respectiv persoana respectiva trebuie sa fie inscrisa in „rolul meseriilor" la Camera de Meserii teritoriala; Camera de Meserii poate decide daca acorda dreptul de exercitare a activitatii in cazul unei meserii apropiate/inrudite.
   • - In cazul intreprinderilor care exploateaza masini si instalatii industriale, trebuie obtinuta o certificare/autorizare de mediu, conform legii privind emisiile poluante.
   • - Pentru diferite domenii ale comertului (ex. lapte/produse lactate, medicamente s.a) este necesara o atestare/certificare a pregatirii de specialitate.
   • - Pentru alimentatie publica si hoteluri, este necesara o autorizare/atestare, care se primeste de la Oficiul de meserii (Gewerbeamt), dupa o prealabila pregatire si verificare (de min. o zi) la camera de industrie si comert teritoriala.(http://www.gewerbe-anmelden.info/ )
   • - Pentru firme de paza si supraveghere, este necesara o atestare a Gewerbeamt privind cinstea si corectitudinea personala (garantata, dovedita cu documente), dupa o perioada de pregatire de 40 de ore in cadrul Camerei de Industrie si Comert teritoriale.(http://www.dihk.de/ )
   • - Pentru firme de transport de persoane (autobuz, rent a car, taxi) este necesara o aprobare (concesionarea activitatii respective) emisa de Oficiul de meserii competent sau de autoritatile/guvernul landului.
   • - Firmele de turism au, de asemenea, nevoie de o aprobare speciala, eliberata de Oficiul de meserii (asa numita legitimatie/autorizatie de exercitare a activitatii turistice - Reisegewerbekarte).
   • - Profesiile /meseriile liberale: avocati, medici, consultanti fiscali au, de asemenea nevoie de autorizari speciale ale Oficiului de meserii pentru exercitarea profesiei pe cont propriu (prin firma proprie). O serie de alte profesii liberale (artisti, scriitori, oameni de stiinta) sunt nereglementate, nu au nevoie de nici o aprobare speciala.
  O serie de alte activitati (in domeniile jocuri de noroc, loterii, activitati in domeniul imobiliar, brockeri, scoli de soferi, transport de marfuri) au, de asemenea, nevoie de autorizari speciale.

 • Ghid de mediatizare a unei oportunitati de afaceri (oferta export/cerere import si/sau identificare partener) pe piata germana
 • Oportunitati de afaceri internationale
 • Acceseaza fonduri nerambursabile prin intermediul Camerei de Comert si Industrie Brasov si iesi din criza !

 • Cursuri gratuite de formare profesionala in utilizarea calculatorului si antreprenoriat

 • Ziua Energiei la Brasov

 • Seminarii gratuite la cea de a 19-a editii a targului BIFE-TIMB

 • Misiune EEFF in Brasov

 • Pentru stimularea comertului si fundamentarea drepturilor investitorilor

 • CE acorda "Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agricola comuna" pentru anul 2011

 • Tinerii fermieri pot solicita finantare pentru instalarea in mediul rural

 • Tendinte in evolutia activitatii economice in perioada august - octombrie 2010

 • Actualizarea datelor membrilor CCI Brasov

 • Servicii complete de asistenta si consultanta pentru intreprinzatori prin CCI Brasov

 • Invitatie la emisiunea INVINGATORII

 • Camera de Comert si Industrie Brasov ofera SERVICII TIPOGRAFICE

 • Seminarii gratuite la cea de a 19-a editie a targului BIFE-TIMB

 • Ziua Energiei la Brasov

 • Promovarea Conceptelor de responsabilitate social„ a intreprinderilor - PRO.CON

 • Curs GRATUIT de perfectionare - Dezvoltarea competentelor manageriale

 • Curs - Formarea mediatorilor

 • Curs- Formator de formatori

 • Curs - Auditor energetic

 • Curs - Educatie Antreprenoriala

 • Curs - Expert achizitii publice

 • Curs - Expert Evaluator de Proprietati Imobiliare

 • Cursuri autorizate pentru industria lemnului

 • Curs gratuit de antreprenoriat feminin in cadrul proiectului EUWomen

 • Cursuri de calificare, perfectionare si specializare

 • Cursul de Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

 • Curs de Manager de proiect Cod COR - 241919

 • Trufa Romaneasca

 • Expozitia de alimente - Latin American Food Show

 • Procedura legala existenta in Germania, care reglementeaza modalitatea de infintare a unei firme

 • Ghid de mediatizare a unei oportunitati de afaceri (oferta export/cerere import si/sau identificare partener) pe piata germana

 • Situatia activelor disponibile pe luna august 2010 la Sucursala Feldioara - Compania Nationala a Uraniului Bucuresti.

 • Licitatii internationale - Partea 2

 • Licitatii internationale - Partea 1

 • Oportunitati de afaceri internationale

 • © 2007 - 2014 Camera de Comert si Industrie Brasov - ROMANIA
  newsletter@ccibv.ro      ccibv@ccibv.ro
  Camera de Comer»õ »ôi Industrie Bra»ôov - √émpreunńÉ pentru afaceri de succes